Villkor

Allmänna försäljningsvillkor

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Sweden
  FastBikeZ och köparen om ej annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor även efter att ni har lagt er order på produkten/tjänsten.
 1. Samtliga priser i prislistan är inkl. moms. Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisändringar såsom valutaändringar, underleverantörs prishöjningar eller liknande tillkomna efter prislistans tryckning eller efter kunds beställning. Om sådant skulle inträffa kommer kund att underrättas av SwedenFastBikeZ om det nya prisläget. Kund har då rätt att avbeställa varan eller tjänsten, är det en vara eller tjänst som är en skrädarsydd produkt så ersätts inte kunden något då det anses som en specialbeställd produkt.
 1. Vid leveransförsening har köparen rätt att häva köpet först efter det att köparen uppmanat Swedenfastbikez att leverera varan och varan härefter ej levererats inom 6 månader, detta gäller enbart om ECUn/produkten funkar/är felfri till 100%. Skulle det inträffa att styrdonet/ECUn inte fungerar så behåller SwedenFastBikeZ rätten att behålla styrenheten/ECUn tills dess att de har kunnat reparera ECUn, skälig tid för en sådan reparation är 3-6 månader, har inte ECUn blivit reparerad inom 6 månader så står inte SwedenFastBikeZ till ansvar för att ersätta er/kunden med en ny ECU. Det är ni som köpare/kund som skickar in ECUn på eget ansvar för att få den omprogrammerad. Även om vi använder oss utav mjukvaror som också används i fabriken där de tillverkar ECUn så händer det att styrdon låser sig vid programmering.
 1. Vid leveransförsening kan köparen inte, utöver vad som stadgas i punkt 3, göra gällande några som helst anspråk gentemot SwedenFastBikeZ.
 1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan avtalet slutits och SwedenFastBikeZ bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på arbetskraft samt fel i leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när SwedenFastBikeZ icke kunnat råda över dylik omständighet.
 1. Om icke annat överenskommits gäller följande: Transport sker alltid på köparens risk. Frakt debiteras på köparen. Vid offert och fabriksorder gäller fraktvillkor enligt avtal med köparen. Transportemballage debiteras i förekommande fall till självkostnadspris och återtages ej. Undantag gäller felfria pallkragar som krediteras vid retur till samma belopp som köparen fakturerats. Köparen står för hela returfrakten.
 1. På arbeten såsom påläggning av material (exempelvis svetsning, sprutning, limning m.m.) lämnas ingen garanti. Ej heller på motorer och delar som används eller kan användas till trimning och tävlingskörning. (Detta gäller även motorcyklar som körs hårt på allmäng väg, i hastigheter långt över det lagliga). Väljer ni att trimma/öka effekten i er motorcykel genom annan hårdvara eller mjukvara så ska ni också veta att livslängden kan förkortas på packningar/olja etc. Detta är eget ansvar att se till att fordonet får regelbunden service (en Inspektion ska utföras utav en auktoriserad verkstad efter varje 100mil)  
 1. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller rörande fel i levererat gods skall ske skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, annars anses leveransen godkänd. Gäller även Flashade/Programmerade ECUs, får ni hem en ECU och inte startar upp hojen/reklamerar ett fel till oss inom 8 dagar så kan ni inte komma ett år senare och säga att "hojen inte startar".
 1. Retur skall i förväg godkännas av SwedenFastBikeZ. Först efter SwedenFastBikeZ godkännande får köparen återsända godset med förskottsbelagd frakt. Köparen står själv för returfrakten, såvida inte vi expedierat fel. Godset och dess emballage får icke ha förändrats eller försämrats. Elektronikartiklar återtages endast om förpackningen är obruten, såvida varan ej är felexpedierad av SwedenFastBikeZ. Korrekt levererade varor återtages inom 8 dagar mot en avgift motsvarande 20% av varans värde.
 1. SwedenFastBikeZ ansvarar ej för skada som den levererade varan orsakar på person eller annan egendom. SwedenFastBikeZ svarar ej heller för något fall av indirekt skada såsom produktionsbortfall m.m. Om tredje man framställer krav gentemot köparen på ersättning för skada som avses i denna punkt, skall köparen genast underrätta SwedenFastBikeZ.
 1. Tvist i anledning av avtalet eller i tillämpningen eller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom förhandling.
 1. Om parterna ej kan lösa tvist enligt vad som sägs i punkt 11, skall tvisten avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Rättegångskostnads ansvaret skall dock följa rättegångsbalkens regler.
 1. Kunds betalning skall alltid ske förskottsvis, kredit lämnas ej.
 1. Frakt – Flate rate är 250 kr för alla paket och då är de försäkrade upp till 50.000SEK. Priserna är inkl.moms.
 1. Leveranstid är beroende på vilka produkter som önskas (För reperation utan styrenhet/ECU är det 14 arbetsdagar, för beställning utav Sprint Filters är det 30 dagars leveranstid då dessa tillverkas på beställning).
 1. Konsument har 14 dagars retur- & ångerrätt i enlighet med Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. En avgift på 50% utav orderns summa tas ut för returer/ångerrätt för produkter som är skräddarsydda/speciallbeställda efter kunds önskemål.

 2. Vid beställning utav Racing Produkter/Slicks/Produkter som används inom tävlingssamanhang/produkter som används för att öka effekten på en motorcykel finns det ingen retur eller ångerrätt på. Detta då dessa produkter tillverkas på beställning och är ingenting SwedenFastBikeZ eller leverantören har på lager. Dessa ovannämnda produkter anses som en special beställning som tillverkas efter förfrågan/order. Med andra ord så upphör ångerrätten/returrätten då dessa produkter betraktas som en specialbeställd produkt, arbete och tjänst.
 3. Vid köp utav REA produkter eller varor/produkter/tjänster som är nedsatta med 50% eller mer. Då lämnar vi inte bytesrätt eller öppet köp.
 4. Vid Köp utav produkter som finns på "Fyndhörnan" så är det alltid minimum fyra veckors leveranstid, detta då produkterna är begagnade och säljs på vår sida genom tredjepartsleverantörer.
 5. Vid Köp utav produkter från "Fyndhörnan" ger vi absolut ingen garanti och tillhandahåller enbart ångerrätt/returrätt genom att ta ut en avgift på 80% utav produktens kostnad, fraktkostnaden räknas inte någonsin som en kostnad. Det vill säga att vi tar emot varan i retur mot en extra avgift på 80% utav vad produkten kostar, detta då vi inte har någon användning av att tillhandahålla begagnade varor/produkter på vårt lager.
 6. Vid Köp utav produkter från "Fyndhörnan" så finns det spår, repor och eventuella skador på produkterna, detta är inget vi tar ansvar för utan ni får själva maila in till oss för att få högupplösta bilder/videos på produkterna. 
 7. Vid köp utav produkter från "Fyndhörnan" så garanterar vi inte varans/produktens härkomst, detta då varorna är begagnade och inte beställs direkt från fabrik utav oss.
 8. Vi garanterar inte att er luft och bränsleblandning kommer att vara perfekt, bra eller bättre än det ni har idag.För att få en optimal effektkurva och en perfekt balans (perfekt AFR värde) i luft och bränsleblandningen i er motor så behöver man köra hojen i en rullande landsväg/dyno/bromsbänk.
 9. Vid ett köp utav några utav våra produkter/tjänster som är relaterade till programmering godkänner ni som kund oss att utföra ändringar i er motorcykels mjukvara som direkt kan medföra att fordonet inte får framföras på allmäna vägar, detta då fordonet har högre effektuttag än vad som godkänts med, det är eget ansvar att uppgradera fjädring, däck, bromsar, chassi/sving, samt se till att omregistrera fordonet till ett ombyggt fordon via SFRO. SwedenFastBikeZ tar inget ansvar för de kostnader samt straff ni kan få för att ni framför fordonet på allmän väg, det kan även hända att försäkringen inte betalar ut något till er då ni rent faktiskt inte framfört det fordon som de försäkrat (det skilljer sig i vikt/effekt etc)
 10. Kör ni en 35kw/A2 hoj och får den trimmad utav oss (ECUn omprogrammerad) så står ni själva till ansvar för att registreringsbesikta om den till en tung hoj (A Körkort). 
 11. Köper ni någon utav våra produkter/tjänster som heter ECU Flash XXX XXX Så godkänner ni att vi får tre försök på oss på att programmera om er styrenhet/ECU enligt er beställning. Precis som vi skrev innan, hör vi inget 8 dagar efter att ni mottagit ECUn så antar vi att allt funkar OK. Är ni inte nöjda med mappningen/omprogrammeringen så har ni ingen rätt att kräva återbetalning eller kompensation förens vi försökt att få er nöjda med tre försök. Skulle ni vilja få er styrenhet/ECU återställd till original så kan vi göra det men ni kan inte kräva era pengar tillbaka då ni inte gett oss tre försök till att leverera en produkt/tjänst som ni har beställt.
 12. SwedenFastBikeZ ansvarar inte för att kompensera köparen med något pga några som helst leveransförseningar. Ni som köpare kan alltså inte förvänta er att få någon kompensation för att ni har varit utan en motorcykel i tex tre veckor (kan vara en, två eller tre månader) utan en styrenhet (Som i sin tur gjort er motorcykel obrukbar) pga att vi på SwedenFastBikeZ inte hunnit leverera inom loppet utav sex månader från det att ni köpt produkten. Maila alltid vår kundstjänst och fråga efter belastningen på våra kontor/vår verkstad innan ni beställer någon tjänst eller produkt ifall ni är osäkra på hur det ser ut med väntetiderna just nu.
 13. Vi lämnar inga garantier på motorcyklar vi förmedlar, detta då dessa motorcyklar är:
  1. Begagnade
  2. Trimmade
  3. Inte alltid servade på auktoriserad verkstad
  4. Historiken inte alltid kan verifieras
  Ni köper alltså motorcykeln som ett reparationsobjekt alltid och vi ansvarar inte för eventuella framtida fel
 14. SwedenFastBikeZ ansvarar inte för att radera eventuella felkoder som kan uppstå efter ni köpt en produkt/tjänst som ökar effekten på er motorcykel, dvs köper ni tjänsten ECU Flash (oavsett märke) (Vilket innebär att man programmerar om styrenheten för ökad effekt) så ansvarar ni själva för att radera dessa felkoder och återställa alla adaptioner (reset på alla andra styrenheter och sensorer på er motorcykel) (Dessa adaptioner/reset ska göras med ett diagnostikvertyg som är godkänt utav tillverkaren, vi ansvarar inte för eventuella fel för att ni använder andra eller tredjeparts verktyg och inte får rätt på dessa felkoder/adaptioner).
 15. SwedenFastBikeZ kan inte krävas på att skicka några som helst filer (original som optimerade filer) till någon annan person eller företag heller.

Återställning utav ECU

Hos oss så sparar vi alltid original filen från din ECU, Ifall ni önskar att återställa ECUn till original igen är detta möjligt när som helst mot en kostnad av 3628kr (+ Frakt tillbaks till er)

Ångerrätt
Vid köp utav en ECU Flash/Omprogrammering/Mappning i bromsbänk utav ECUn har ni en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att ni har beställt fram till det att ni fått er ECU Flashad/Omprogrammerad/Motorcykeln mappad i bromsbänk. Beroende på vilket som först inträffar. Efter er ECU/Motorcykel är Omprogrammerad/mappad i bromsbänk upphör ångerrätten då detta betraktas som en specialbeställd produkt, arbete och tjänst.

Reklamation och klagomål
Vi funktionstestar alla produkter/ECUer innan dessa skickas till er, skulle produkten vara skadad eller om det skulle vara något fel i programmeringen när den anländer hos er åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
– Ni måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan ni returnerar en defekt vara
– Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts

 • Hur går ni tillväga vid en reklamation?
  – Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@SwedenFastBikeZ.com där ni anger ert namn, er adress, ordernummer och en beskrivning av felet
  – Om vi inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt efter tre försök så återbetalar vi dig med samma summa som vår produkt/tjänst kostade dock så betalar vi inget för den defekta produkten då all trimning utav fordon sker på egen risk, går fordonet eller någon komponent (ECU tex) sönder vid en programmering eller körning i dynon/bromsbänken/rullande landsväg så tar ni eget ansvar för detta, vi kan inte ställas skyldiga till att ersätta er med pengar eller någon produkt. Detta då all trimning utav fordon innebär att man tillsätter påfrestningar och förkortar livslängden på motorcykeln och dess komponenter. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  – Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig eller om det visar sig att felet inte har varit omprogrammeringen utan att felet varit er Motorcykel. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se
  –  På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.
 • Garanti
  –  SwedenFastBikeZ arbetar sedan många år tillbaka med optimering, mappning och trimning utav motorcyklar. Vi vill nu få fler att kunna njuta mer av sin MC och driver därför denna hemsida samt att vi ger personlig service hos oss efter tidsbokning.
  –  Därför lämnar vi två års Garanti på vår mjukvara och 12 månaders maskingaranti för fordon som uppfyller villkoren (vänligen maila för listan för vad som krävs för att ert fordon ska uppfylla villkoren) (ingen maskingaranti på motorcyklar som används på bana/tävling/dragracing). Vi ansvarar ej för skador på drivlina, motor eller katalysator efter mjukvaruuppgradering.
 • Övrigt
  Vid demontering/montering utav ECUn så är det ett krav att ni som kund måste video dokumentera demonteringen och monteringen utav ECUn för att vi ska kunna ge er garanti på vårt arbete. På själva videon måste chassi nummer samt registrerings nummer vara synligt, detta då vi uppmärksammat att många inte skruvar bort batteriet (gör fordonet strömlöst) innan de demonterar/monterar ECUn och andra elektroniska komponenter. Då det finns en risk för kortslutning vid demontering/montering utav en ECU/styrdon när fordonet inte är strömlöst så kan vi inte hållas ansvariga för handhavande som ni gjort (att ni inte gjort fordonet strömlöst). Detta gäller även om en auktoriserad verkstad utför demonteringen/monteringen utav ECUn/Styrdonet. Kan ni inte uppvisa/skicka denna dokumentation till oss så att vi kan se att ni inte gjort något fel vid demonteringen/monteringen utav ECUn så kan vi inte hållas ansvariga för eventuella kortslutningar på alla styrdon på fordonet (gäller även andra styrdon än ECUn tex ABS styrdon, Potentiometer, Tip Over Sensor etc.

  Skulle ni få problem med att er hoj inte startar så ersätter vi inte er ekonomiskt för att ni köper en ny ECU, ni som kund måste maila till oss och förklara problemet samt visa upp videodokmentationen, därefter får ni svar på om vi kan hjälpa er eller inte (baserat på om ni gjort rätt eller fel).

  SwedenFastBikeZ kan inte krävas på ersättning för att er hoj varit icke brukbar under tiden ni varit utan ECU, detta då ni själva valt att skicka in ECUn för omprogrammering och själva valt att vara utan ECU/Styrdon behövs för att motorcykeln ska vara brukbar.

 • Vid köp utav någon utav produkterna som listas under ECU Flash (dvs ECU Flash med Map etc) så godkänner ni att vi får låsa er ECU (alla ECU går inte att låsa och då låser vi inte dem). Detta för att hindra att andra optimerings firmor stjäl vårt arbete, bakom varje ECU Flash med map så läggs flera dagar i bromsbänken samt flera timmars körning och dataloggning på själva hojen.
 • För en fabriksåterställning på kunds begäran (utan att det är något fel på produkten/tjänsten) så debiteras ni som kund för en fabriksåterställning. (Om det är som så att er hoj inte går som den ska efter en optimering så ska ni höra av er till oss inom 8 dagar från att ni mottagit ECUn).
 • Är det som så att er hoj efter en tid börjar bete sig konstigt (och inte har gjort det direkt efter er ECU har blivit omprogrammerad) så ska hojen alltid tas till en auktoriserad verkstad för en S.k Guidad Felsökning enligt tillverkarens riktlinjer. Det räcker därför inte att säga "Hojen går dåligt och hackar sig fram" ett eller två år efter man fått ECUn optimerad och tro att man ska få ECUn fabriksåterställd utan någon extra kostnad. Vi kan hjälpa till med en fabriksåterställning om det görs en Guidad Felsökning hos en Auktoriserad återförsäljare där man inte kan hitta några fel.