Villkor

Allmänna försäljningsvillkor

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Sweden
  FastBikeZ och köparen om ej annat avtalats skriftligen.
 1. Samtliga priser i prislistan är inkl. moms. Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisändringar såsom valutaändringar, underleverantörs prishöjningar eller liknande tillkomna efter prislistans tryckning eller efter kunds beställning. Om sådant skulle inträffa kommer kund att underrättas av SwedenFastBikeZ om det nya prisläget. Kund har då rätt att avbeställa varan eller tjänsten, är det en vara eller tjänst som är en skrädarsydd produkt så ersätts inte kunden något då det anses som en specialbeställd produkt.
 1. Vid leveransförsening har köparen rätt att häva köpet först efter det att köparen uppmanat Swedenfastbikez att leverera varan och varan härefter ej levererats inom skälig tid.
 1. Vid leveransförsening kan köparen inte, utöver vad som stadgas i punkt 3, göra gällande några som helst anspråk gentemot SwedenFastBikeZ.
 1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan avtalet slutits och SwedenFastBikeZ bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på arbetskraft samt fel i leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när SwedenFastBikeZ icke kunnat råda över dylik omständighet.
 1. Om icke annat överenskommits gäller följande: Transport sker alltid på köparens risk. Frakt debiteras på köparen. Vid offert och fabriksorder gäller fraktvillkor enligt avtal med köparen. Transportemballage debiteras i förekommande fall till självkostnadspris och återtages ej. Undantag gäller felfria pallkragar som krediteras vid retur till samma belopp som köparen fakturerats. Köparen står för hela returfrakten.
 1. På arbeten såsom påläggning av material (exempelvis svetsning, sprutning, limning m.m.) lämnas ingen garanti. Ej heller på motorer och delar som används eller kan användas till trimning och tävlingskörning.
 1. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller rörande fel i levererat gods skall ske skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, annars anses leveransen godkänd. Gäller även Flashade/Programmerade ECUs, får ni hem en ECU och inte startar upp hojen/reklamerar ett fel till oss inom 8 dagar så kan ni inte komma ett år senare och säga att "hojen inte startar".
 1. Retur skall i förväg godkännas av SwedenFastBikeZ. Först efter SwedenFastBikeZ godkännande får köparen återsända godset med förskottsbelagd frakt. Köparen står själv för returfrakten, såvida inte vi expedierat fel. Godset och dess emballage får icke ha förändrats eller försämrats. Elektronikartiklar återtages endast om förpackningen är obruten, såvida varan ej är felexpedierad av SwedenFastBikeZ. Korrekt levererade varor återtages inom 8 dagar mot en avgift motsvarande 20% av varans värde.
 1. SwedenFastBikeZ ansvarar ej för skada som den levererade varan orsakar på person eller annan egendom. SwedenFastBikeZ svarar ej heller för något fall av indirekt skada såsom produktionsbortfall m.m. Om tredje man framställer krav gentemot köparen på ersättning för skada som avses i denna punkt, skall köparen genast underrätta SwedenFastBikeZ.
 1. Tvist i anledning av avtalet eller i tillämpningen eller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom förhandling.
 1. Om parterna ej kan lösa tvist enligt vad som sägs i punkt 11, skall tvisten avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän. Rättegångskostnads ansvaret skall dock följa rättegångsbalkens regler.
 1. Kunds betalning skall alltid ske förskottsvis, kredit lämnas ej.
 1. Frakt – Flate rate är 250 kr för alla paket och då är de försäkrade upp till 50.000SEK. Priserna är inkl.moms.
 1. Leveranstid är beroende på vilka produkter som önskas (För reperation utan styrenhet/ECU är det 14 arbetsdagar, för beställning utav Sprint Filters är det 30 dagars leveranstid då dessa tillverkas på beställning).
 1. Konsument har 14 dagars retur- & ångerrätt i enlighet med Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. En avgift på 50% utav orderns summa tas ut för returer/ångerrätt för produkter som är skräddarsydda/speciallbeställda efter kunds önskemål.

 2. Vid beställning utav Racing Produkter/Slicks/Produkter som används inom tävlingssamanhang/produkter som används för att öka effekten på en motorcykel finns det ingen retur eller ångerrätt på. Detta då dessa produkter tillverkas på beställning och är ingenting SwedenFastBikeZ eller leverantören har på lager. Dessa ovannämnda produkter anses som en special beställning som tillverkas efter förfrågan/order. Med andra ord så upphör ångerrätten/returrätten då dessa produkter betraktas som en specialbeställd produkt, arbete och tjänst.
 3. Vid köp utav REA produkter eller varor/produkter/tjänster som är nedsatta med 50% eller mer. Då lämnar vi inte bytesrätt eller öppet köp.
 4. Vid Köp utav produkter som finns på "Fyndhörnan" så är det alltid minimum fyra veckors leveranstid, detta då produkterna är begagnade och säljs på vår sida genom tredjepartsleverantörer.
 5. Vid Köp utav produkter från "Fyndhörnan" ger vi absolut ingen garanti och tillhandahåller enbart ångerrätt/returrätt genom att ta ut en avgift på 80% utav produktens kostnad, fraktkostnaden räknas inte någonsin som en kostnad. Det vill säga att vi tar emot varan i retur mot en extra avgift på 80% utav vad produkten kostar, detta då vi inte har någon användning av att tillhandahålla begagnade varor/produkter på vårt lager.
 6. Vid Köp utav produkter från "Fyndhörnan" så finns det spår, repor och eventuella skador på produkterna, detta är inget vi tar ansvar för utan ni får själva maila in till oss för att få högupplösta bilder/videos på produkterna. 
 7. Vid köp utav produkter från "Fyndhörnan" så garanterar vi inte varans/produktens härkomst, detta då varorna är begagnade och inte beställs direkt från fabrik utav oss.

Bra att veta

Återställning utav ECU

Hos oss så sparar vi alltid original filen från din ECU, Ifall ni önskar att återställa ECUn till original igen är detta möjligt när som helst mot en kostnad av 3628kr (+ Frakt tillbaks till er)

Ångerrätt
Vid köp utav en ECU Flash/Omprogrammering/Mappning i bromsbänk utav ECUn har ni en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att ni har beställt fram till det att ni fått er ECU Flashad/Omprogrammerad/Motorcykeln mappad i bromsbänk. Beroende på vilket som först inträffar. Efter er ECU/Motorcykel är Omprogrammerad/mappad i bromsbänk upphör ångerrätten då detta betraktas som en specialbeställd produkt, arbete och tjänst.

Reklamation och klagomål
Vi funktionstestar alla produkter/ECUer innan dessa skickas till er, skulle produkten vara skadad eller om det skulle vara något fel i programmeringen när den anländer hos er åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
– Ni måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan ni returnerar en defekt vara
– Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts

 • Hur går ni tillväga vid en reklamation?
  – Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@SwedenFastBikeZ.com där ni anger ert namn, er adress, ordernummer och en beskrivning av felet
  – Om vi inte lyckas att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt efter tre försök så återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  – Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig eller om det visar sig att felet inte har varit omprogrammeringen utan att felet varit er Motorcykel. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se
  –  På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.
 • Garanti
  –  SwedenFastBikeZ arbetar sedan många år tillbaka med optimering, mappning och trimning utav motorcyklar. Vi vill nu få fler att kunna njuta mer av sin MC och driver därför denna hemsida samt att vi ger personlig service hos oss efter tidsbokning.
  –  Därför lämnar vi två års Garanti på vår mjukvara och 12 månaders maskingaranti för fordon som uppfyller villkoren (ingen maskingaranti på motorcyklar som används på bana/tävling/dragracing). Vi ansvarar ej för skador på drivlina, motor eller katalysator efter mjukvaruuppgradering.