FAQ

FAQ - långa versionen med förklaringar till det du behöver känna till om flashning & mappning

Vad?

SwedenFastBikeZ har specialiserat sig på att förbättra motorns gång, vridmoment, effekt, trottel-respons och motorbroms för motorcyklar. Helt enkelt hur din Din Mc blir snabbare, bekvämare och roligare att köra. Din Mc blir helt enkelt det den kunde ha varit direkt från fabrik utan de kompromisser som fabriken tvingas göra på grund av miljö, kostnads och produktions tekniska skäl.

Har du bytt avgassystem, luftfilter? Är ditt gashandtag som en strömbrytare med "av - på" i stadstrafik? Går din Mc "hackigt" i jämn eller låg fart? Är motorbromsen för kraftig i ingången på svängarna på bandagarna? Eller vill du helt enkelt bara ha mer effekt? Är svaret på någon av frågorna ja, finns lösningen i form av en  seriös mappning.

SwedenFastBikeZ gör det samma som Mc fabrikernas race stall. Det vill säga en individuell optimering av din motor med utgångspunkt i faktisk bruksmiljö, bränsletyp, Mc konfiguration samt dina önskemål om körkänsla.​ Dessutom mäter och dokumenterar SwedenFastBikeZ resultatförbättringarna skriftligen.

 

Hur?​​

För att kunna hjälpa Mc förare med dessa saker har Swedenfastbikez gjort en mycket stor investering i en topputrustad bromsbänkanläggning för effektmätning, ECU mappning och professionell motoroptimering. Utöver utrustningen har vi erfarenhet utav skruvande sen flera flera år tillbaka samt hållt på med datorer redan sen första datorn kom så vi vet vad vi sysslar med. 

För att kunna erbjuda alla varianter av mappning och mappning av de flesta MC fabrikat och modeller har SwedenFastBikeZ bromsbänkscell loggning av ECU data med hjälp av flera olika dataloggers , analys av knackningar, Lambda värden, avgastemperatur, vridmoment och effekt. Bromsbänken har även möjlighet till automatiserade körcykler med hjälp av ett datastyrt trottelservo som kombinerat med en elbroms möjliggör mätning - mappning av alla last - trottel, varvtals lägen.

Att kunna mäta och analysera alla viktiga parametrar är att veta! SwedenFastBikeZ kan mäta, logga, analysera och justera alla relevanta parametrar i en Mc motor vid en mappning och får därmed en möjlighet att hitta de mest optimala inställningarna för din Mc och  motorkonfiguration.​ Då olika Mc modeller och fabrikat har olika ECU:er och databussar krävs det ett antal databoxar av olika utföranden och fabrikat för att kunna läsa och skriva data från / till ECU:er och olika program för att redigera ECU mapparna och filerna. swedenfastbikez har ett heltäckande sortiment av databoxar och programvaror för detta ändamål med 10 olika system för skrivning, läsning och redigering.

 

Resultat?

Vad man kan få ut av en mappning varierar, men 7% till 15% mer toppeffekt jämfört med en standard mappning är inte ovanligt på en standard gathoj när man samtidigt byter till ett öppnare avgassystem utan katalysator.

Behåller du original avgassystem och katalysator blir effektvinsten mindre kanske 2 - 3% och är då kanske inte värd pengarna för mappningen. Enda anledningen jag kan se till att mappa en original mc är om den hackar och går ojämnt i jämn fart och gashantaget är som en strömbrytare, för att lösa det problemet krävs det då också att man kopplar ur / stänger av original lambda sond och Pairs / AIS enheten för att det skall bli ett bra resultat. Mer om det längre fram i texten.

Förutom mer toppeffekt är nog den största vinsten med en mappning den resultatförbättring man får i låg och mellanregister med en mycket bättre körkänsla på grund av den linjära vridmoment och effektökningen samt bättre trottelrespons.

Förare av standard mappade Mc med en dålig mappning kan oftast inte förstå hur det kan bli en så stor skillnad med en bra och optimerad mappning jämfört med original. Flera modeller av Ducati, Aprilia, Mv Augusta och äldre KTM är exempel på Mc:er med riktigt dåliga mappningar med strömbrytar gas och / eller hackig motorgång i jämn fart.

Det samma gäller om man byter avgassystem, luftfilter eller gör andra förändringar på en Mc, oftast går den sämre än den gjorde med original konfigurationen och man upptäcker som ägare att man helt enkelt måste mappa och optimera den för att få ut något värde ur de "trim" delar man köpt och monterat.  Det räcker inte att montera trimdelar, man måste ställa in och anpassa dem till varandra för att det skall uppstå någon förbättring och något värde av modifieringen. Att montera ett öppnare avgasystem och luftfilter gör att din MC motor pumpar och flödar mer luft och därför också behöver mer bensin.

Att bensinen i EU nu också kommer ändras och innehålla 10% sprit istället för 5% innebär att motorerna automatiskt kommer att gå snålare på grund av sprit inblandningen.

Att ha tillgång till en bromsbänk och professionella mappningsverktyg är en nödvändighet för att lyckas med en mappning och motoroptimering fullt ut. Att bara "Flasha" eller läsa in en färdig mapp du hittat eller köpt på Internet utan en bromsbänkskörning som mäter effekterna av gjorda ändringar är en rejäl chansning eftersom det inte ger dig någon som helst kontroll över eller aning om resultatet. Du riskerar även att din motor förstörs om den mapp du läser in är felinställd i förhållande till din motor, bränsle och avgas systemkonfiguration.

En "färdig trim mapp" från en respektabel källa kan kanske fungera relativt bra, men det går nästan alltid att förbättra och optimera en "färdig trim mapp" och varför chansa på att förstöra din motor utan mätningar av resultatet och effekterna av gjorda förändringar genom en bromsbänkskörning - mappning. En motor är en individ som påverkas av tillverkningstoleranser, spridare som inte är matchade i flöde, den bränsle kvalitet man kör på, konfiguration för avgassystem, luftfilter osv. Och därför lönar det sig att genomföra en personlig optimering.

 

Övrigt:

Vid demontering/montering utav ECUn så är det ett krav att ni som kund måste video dokumentera demonteringen och monteringen utav ECUn för att vi ska kunna ge er garanti på vårt arbete. På själva videon måste chassi nummer samt registrerings nummer vara synligt, detta då vi uppmärksammat att många inte skruvar bort batteriet (gör fordonet strömlöst) innan de demonterar/monterar ECUn och andra elektroniska komponenter. Då det finns en risk för kortslutning vid demontering/montering utav en ECU/styrdon när fordonet inte är strömlöst så kan vi inte hållas ansvariga för handhavande som ni gjort (att ni inte gjort fordonet strömlöst). Detta gäller även om en auktoriserad verkstad utför demonteringen/monteringen utav ECUn/Styrdonet. Kan ni inte uppvisa/skicka denna dokumentation till oss så att vi kan se att ni inte gjort något fel vid demonteringen/monteringen utav ECUn så kan vi inte hållas ansvariga för eventuella kortslutningar på alla styrdon på fordonet (gäller även andra styrdon än ECUn tex ABS styrdon, Potentiometer, Tip Over Sensor etc.

Skulle ni få problem med att er hoj inte startar så ersätter vi inte er ekonomiskt för att ni köper en ny ECU, ni som kund måste maila till oss och förklara problemet samt visa upp videodokmentationen, därefter får ni svar på om vi kan hjälpa er eller inte (baserat på om ni gjort rätt eller fel).

SwedenFastBikeZ kan inte krävas på ersättning för att er hoj varit icke brukbar under tiden ni varit utan ECU, detta då ni själva valt att skicka in ECUn för omprogrammering och själva valt att vara utan ECU/Styrdon behövs för att motorcykeln ska vara brukbar.